“Shine me”

    “Shine me” ถือกำเนิดขึ้นจากแนวคิดเริ่มต้นที่ต้องการสร้างอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบธรรมชาติ ปรุงแต่งน้อยปราศจาก สารเคมีและเพิ่มมูลค่าให้กับลำไยของเกษตรกรในพื้นที่ เราจึงมุ่งมั่นที่จะนำคุณค่าของลำไยผลไม้มหัศจรรย์ผสานกับไซเดอร์ ที่ผ่านกระบวนการธรรมชาติจนเกิดเป็นกรดอะมิโนหลายชนิด และเติมคุณค่าจากน้ำผึ้งเพื่อช่วยบำรุง ฟื้นฟู และปรับสมดุล ร่างกาย

Shine me Inside Out

      สุขภาพดี เริ่มต้นที่ นอนหลับสบาย ขับถ่ายทุกวัน เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน แล้วจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพให้ได้ทั้งหลับสบาย ขับถ่ายง่าย และมีภูมิคุ้มกันในร่างกายไปพร้อมๆกันได้อย่างไร“Shine me” คือคำตอบเราผสานคุณประโยชน์จากธรรมชาติ 100% สามารถรับประทานได้เป็นประจำ โดยสิ่งแรกที่รู้สึกได้เมื่อเริ่มรับประทานคือระบบขับถ่ายที่ดีขึ้น และยังทำให้รู้สึกผ่อนคลาย หลับสบาย เมื่อรับประทานก่อนนอน และเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกได้ว่าผิวพรรณผ่องใส อาการเป็นหวัดง่ายจะน้อยลง ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้เป็นปกติ โดยเครื่องดื่มชนิดนี้มีฤทธิ์เสริมในส่วนที่ขาดในด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยเมื่อบริโภคสม่ำเสมอผู้บริโภคจะรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลง โดยจะสังเกตว่าจากที่เคยเป็นหวัดบ่อย จะเป็นหวัดน้อยลง การพึ่งพายาปฏิชีวนะลดลง จากคนที่รู้สึกง่วงนอนตลอดเวลาก็จะตื่นมาด้วยความสดชื่น

      และเมื่อรับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกได้ว่าผิวพรรณผ่องใส อาการเป็นหวัดง่ายจะน้อยลง ช่วยปรับสมดุลร่างกาย ให้เป็นปกติ โดยเครื่องดื่มชนิดนี้ มีฤทธิ์เสริมในส่วนที่ขาดในด้านสุขภาพให้กับผู้บริโภค โดยเมื่อบริโภคสม่ำเสมอผู้บริโภค จะรับรู้ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงโดยจะสังเกตว่าจากที่เคยเป็นหวัดบ่อยจะเป็นหวัดน้อยลง การพึ่งพายาปฏิชีวนะลดลง จากคนที่รู้สึกง่วงนอนตลอดเวลาก็จะตื่นมาด้วยความสดชื่น