ติดต่อเรา

บจก.เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป
247 ม.2 ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ 50120